Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Praca prywatnego detektywa. Jakich spraw się podejmie?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo przydatne też dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.