Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Chcesz poznać więcej informacji o badaniach wysokościowych Bielsko Biała? Wejdź na www.testypsychologiczne.com.pl

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej 3 metrów nad podłogą bądź gruntem. Dotyczy to zatem prac głównie budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają te badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z zastosowaniem specjalnych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może być groźna. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi czy wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą), okulistyki i neurologii. Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy zastosowaniu specjalnej aparatury. W czasie badań można też wykryć problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokości, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, iż niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, bo jest możliwość przeprowadzenia pełnej diagnostyki nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Mając na uwadze, że w toku wykonywania pracy stan zdrowia może ulec pogorszeniu, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż pięćdziesiąt lat, muszą natomiast wykonywać je każdego roku.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]