Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, znajdziesz na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia studiów czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]