Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Czytaj więcej na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze wykonują mnóstwo specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że w internecie bez trudu można znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, np. jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na końcową cenę usługi

Ostateczny koszt tłumaczenia dokumentu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsze aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (szwedzki, angielski) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia lub tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac naukowych, umów handlowych albo artykułów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, by trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu groźnych w skutkach pomyłek.
4. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować portfel na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Należy zaakcentować, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu czy dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu bądź oryginału oraz nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w razie konieczności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]