Cel sesji AC/DC – kilka słów o rozwoju kompetencji pracowników

Cel sesji AC/DC – kilka słów o rozwoju kompetencji pracowników

Skieruj się na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/, aby uzyskać informacje dotyczące rozwoju kompetencji

Rośnie liczba pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników znacząco wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowany personel posiadający duży arsenał umiejętności miękkich to najistotniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj prawdziwe możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich indywidualnych uwarunkowań oraz kompetencji może wesprzeć właściciela przedsiębiorstwa w dobraniu zespołu, który będzie przygotowany na najtrudniejsze wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC zrealizowanej przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego można dostrzec, kto z zatrudnionych manifestuje zdolności przywódcze i zostanie rzetelnym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różnorodne sposoby – przykładowo w formie sesji grupowych lub indywidualnych. W czasie spotkań z zatrudnionymi wykorzystywane są efektywne techniki szkoleniowe, np. symulacje, wywiady, case study (omówienie konkretnego przypadku) bądź zadania w grupach. Dzięki nim można ujawnić prawdziwe możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z zespołem w formie coachingu.

Etapy audytów AC/DC

Rzetelny audyt jest podzielony na wiele części. Rozpoczyna się od analizy kompetencji wymaganych na konkretnym stanowisku. Później audytor opracowuje narzędzia, które będą zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest powiadomienie o intencjach sesji, a także tego, co chce się podczas niej uzyskać. Nie bez znaczenia jest też miejsce, w którym zostaną wykonane audyty zatrudnionych – musi one dawać komfort, który pomoże osiągnąć założenia sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy lub indywidualny) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi co najmniej 4 godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje szczegółowy, indywidualny raport, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz podane są informacje, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]