Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Kup hakowce

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem oraz przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasze dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]