Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Skorzystaj z opcji wystawienia noty księgowej

Kliknij tutaj jeśli jesteś zainteresowany notą księgową 40 euro.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych układów biznesowych. W końcu opóźnienie we wniesienia opłaty może być kwestią krótkotrwałych kłopotów finansowych bądź niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada również kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]