Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Zainteresowany automatyczną windykacją? Skieruj się w to miejsce.

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w trakcie której wszczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. O ile ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje identyczną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w ustalonym czasie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw indywidualne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować indywidualne scenariusze działań podejmowanych wobec opieszałych klientów, określając m.in. przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na koniec, jeżeli wymienione powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących należności, a po paru miesiącach przynosi też istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]