Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty. Zdobądź więcej szczegółów.

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale też i gros osób dokonujących zakupów w sieci, spotkali się choć raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „tymczasowo”, stąd nieraz spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Zaleca się natomiast zostawić ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, który formą zaproponowania danej oferty. Nie stanowi dowodu kupna artykułów ani zrealizowania usługi, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bowiem dotyczy usługi czy też sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie można wydać faktury proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce i datę,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o wysokości uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie prognozowanego terminu doręczenia towaru czy też wykonania usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę należy oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Trzeba też pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.