Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Alternatywa dla metody memoriałowej  – o metodzie kasowej

Metoda kasowa - uzupełnij swoją wiedzę!

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie wnika czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w sytuacji, gdy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie opłaty za zrealizowane usługi lub sprzedane towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Mając na względzie wspomniany wyżej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość rodzimych przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy stu lub więcej fakturach monitoring przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]