Drzewa genealogiczne – potwierdzenie własnego pochodzenia

Drzewa genealogiczne – potwierdzenie własnego pochodzenia

Wiedza o dziejów rodziny niezbędna jest do rozwinięcia poczucia naszej tożsamości. To na wiadomościach o krewnych tworzona jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o rodzinie , która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie przez najbliższych żyjących krewnych. Ale nie brakuje jednak i takich, dla których to zdecydowanie za mało. To właśnie dla nich przygotowanie drzewa genealogicznego jest doskonałym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli ciężka praca wymagająca wytrwałości

Opracowanie drzewa genealogicznego – zwłaszcza takiego , które cofa nas kilka pokoleń wstecz – naprawdę nie jest proste. Odnajdywanie dat czy miejsc przyjścia na świat oraz śmierci kolejnych członków rodziny pochłania naprawdę dużo pracy. Informacje zbierać można w trudno dostępnych archiwach miejskich i kartotekach parafialnych. Na ogół można przeglądać je bez żadnych opłat. Znajdują się jednak i takie miejsca, gdzie należy wnieść niemałą opłatę. Koszt stworzenia drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Powinno się pamiętać, że cena poszukiwań może też wzrosnąć wraz z potrzebą odbywania podróży do następnych parafii czy urzędów miejskich położonych w różnych regionach kraju. Rzadko bowiem rodzina od od wieków zamieszkuje na terenie tego samego miasta.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu warto je robić?

Na wstępie stwierdziliśmy, że wiedza na temat własnych przodków jest potrzebna do zbudowania poczucia swojej tożsamości. Umożliwia w pełni stanie się elementem małej wspólnoty, którą tworzą nasi najbliżsi. Sprawia to jednocześnie, iż przestajemy czuć się zagubieni we współczesnym świecie. To z tych przyczyn aktualnie coraz więcej Polaków decyduje się na utworzenie drzewa genealogicznego.